Waarom je zelfs als KMO maar beter een budget opstelt?

19 oktober - Nicholas De Nil

Bij de meeste grote ondernemingen is het nu volop budgetperiode. De financiële controllers vragen een grote hoeveelheid informatie op bij de business (verwachte verkoopcijfers, evolutie van kostprijzen, geplande uitgaves, geplande investeringen,...) en transformeren deze veelheid aan cijfers in een gedetailleerd budget van de resultatenrekening met daaruit vloeiend een op maat gemaakt cashflow plan. Voor de meeste kleinere ondernemingen is een budget vaak niet aan de orde, voornamelijk omwille van de relatief hoge complexiteit (of toch de perceptie hiervan) en het grote vertrouwen op het buikgevoel. In dit artikel ga ik toch een poging doen om zelfs de kleinste KMO te overtuigen dat het opstellen van een budget zeker een grote toegevoegde waarde heeft, en helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn...

Hoe evolueer je als boekhouder naar CFO van de KMO?

3 september - Nicholas De Nil

Een KMO beschouwt haar boekhouding (en bij uitbreiding haar boekhouder...) vaak als een noodzakelijk kwaad. Het is iets waar je als onderneming niet omheen kunt, en veel ondernemers proberen hun boekhouding dan ook zo kostenefficiënt mogelijk te laten verlopen. Als de BTW aangiftes op tijd gebeuren en de jaarrekeningen op tijd worden ingediend, zijn ze vaak een tevreden man (of vrouw). De logische vraag die zich nu stelt is: kan een boekhouder niet meer zijn dan een noodzakelijk kwaad?

Waarom een regelmatige rapportering een goed idee is?

13 augustus - Nicholas De Nil

Voor veel KMO’s blijft hun financiële rapportering beperkt tot de statische rapporten die ze maandelijks, per kwartaal of in het slechtste geval per jaar van hun boekhouder krijgen. Vaak bevat deze rapportering slechts een algemene status van hun balans (iemand die hier gelukkig van wordt?) en een overzicht van de resultatenrekening. Voor veel ondernemers blijft dit een redelijk conceptueel gegeven, en is het logische gevolg dat er geen vraag of nood is naar een meer regelmatige rapportering.

Hoe intelligent is Business Intelligence nu eigenlijk?

1 augustus - Nicholas De Nil

Business Intelligence, what’s in a name... Toen ik 10 jaar geleden voor het eerst in aanraking kwam met BI, leek de heilige graal gevonden! Bij het bedrijf waar ik toen werkte, leidde de BI implementatie echter voornamelijk tot een hoge investering in tijd en geld, en was het ongeduldig wachten op de waardevolle inzichten die we uit de tool zouden kunnen halen. Excel bleef jarenlang de veilige thuishaven voor het opstellen van rapporten en analyses (zelfs bij de grote corporates!), tot ik twee jaar geleden zelf de kracht ontdekte van échte Business Intelligence...

Is jouw boekhoudkantoor future-proof?

24 juli - Nicholas De Nil

De wereld van het boekhouden is de laatste jaren enorm geëvolueerd, en zal de komende jaren een nog minstens even intense (r)evolutie doormaken. Door de digitalisering verschuift de toegevoegde waarde van het boekhoudkantoor richting advies op maat van de klant.

Ben jij klaar voor deze stap?