Hoe intelligent is Business Intelligence nu eigenlijk?

1 augustus 2020 - Nicholas De Nil

Business Intelligence, what’s in a name... Toen ik 10 jaar geleden voor het eerst in aanraking kwam met BI, leek de heilige graal gevonden! Bij het bedrijf waar ik toen werkte, leidde de BI implementatie echter voornamelijk tot een hoge investering in tijd en geld, en was het ongeduldig wachten op de waardevolle inzichten die we uit de tool zouden kunnen halen. Excel bleef jarenlang de veilige thuishaven voor het opstellen van rapporten en analyses (zelfs bij de grote corporates!), tot ik twee jaar geleden zelf de kracht ontdekte van échte Business Intelligence...

First things first: wat is Business Intelligence?

Business Intelligence is een breed concept, maar ik probeer het hierna samen te vatten in één lange zin, hier gaan we: Business Intelligence kan omschreven worden als het proces waarbij je data uit verschillende bronnen op een gestructureerde manier verzamelt om zo de nodige informatie te vergaren en te analyseren die leidt tot kennis en inzichten die je als bedrijf in staat stelt om onderbouwde acties te nemen teneinde je een competitief voordeel op te leveren. Lees voorgaande zin gerust nog een keer! Waar het vooral op neerkomt is: Business Intelligence is meer dan het implementeren van een BI tool zoals Power BI, Qlik, Tableau,... Het is een end-to-end proces waarbij je eerst dient te focussen op de kwaliteit aan de input-kant (de data), en er ook de nodige menselijke intelligentie nodig is om deze data om te vormen in de juiste grafieken/tabellen/visuals/... die leiden tot de extra inzichten. Enkel als er op basis van deze inzichten onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen die leiden tot betere resultaten, kan je spreken van een succesvolle BI-implementatie.

First things first: wat is Business Intelligence?

Business Intelligence is een breed concept, maar ik probeer het hierna samen te vatten in één lange zin, hier gaan we: Business Intelligence kan omschreven worden als het proces waarbij je data uit verschillende bronnen op een gestructureerde manier verzamelt om zo de nodige informatie te vergaren en te analyseren die leidt tot kennis en inzichten die je als bedrijf in staat stelt om onderbouwde acties te nemen teneinde je een competitief voordeel op te leveren. Lees voorgaande zin gerust nog een keer! Waar het vooral op neerkomt is: Business Intelligence is meer dan het implementeren van een BI tool zoals Power BI, Qlik, Tableau,... Het is een end-to-end proces waarbij je eerst dient te focussen op de kwaliteit aan de input-kant (de data), en er ook de nodige menselijke intelligentie nodig is om deze data om te vormen in de juiste grafieken/tabellen/visuals/... die leiden tot de extra inzichten. Enkel als er op basis van deze inzichten onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen die leiden tot betere resultaten, kan je spreken van een succesvolle BI-implementatie.

Wat is nu de echte kracht van Business Intelligence?

De echte kracht van Business Intelligence valt samen te vatten in 4 grote punten:

  1. Uniforme data: door het feit dat je rechtstreekse koppelingen legt met de databases van verschillende databronnen, is er slechts één source of truth. Iedereen die de cijfers later zal analyseren, zal werken met identieke datasets.
  2. Minimale kans op fouten: de uniforme data gecombineerd met een geprogrammeerde manier van het voorstellen van de gegevens, zorgt ervoor dat de kans op fouten tot bijna 0 wordt gereduceerd. Dit op voorwaarde dat de data en rapporten correct zijn geïmplementeerd, uiteraard. Dit is de grootste zwakte van rapporten die zijn opgebouwd in Excel, waar de kleinste manipulatie kan leiden tot foute cijfers, en veel tijd verloren gaat naar het zoeken van de foute formule.
  3. Multidimensionale tabellen/grafieken: een typische grafiek of tabel kan meestal slechts 3 dimensies weergeven (bvb. verkopen per maand per verkoper, kosten per entiteit per kostenplaats, omzet per business unit vs. vorig jaar). BI software zoals Power BI laat toe om verschillende visuals in één rapport te plaatsen, die vervolgens interageren met elkaar. Hierdoor kan je bvb. een tabel opstellen met omzet per productgroep vs vorig jaar en deze combineren met een grafiek die de omzet weergeeft over de laatste 12 maanden, een taartdiagram die de omzet splitst per verkoper, en een landkaart met de omzet weergeeft per land. Op die manier kan je zelf zeer snel terugvinden op welke productgroep je de grootste omzetstijging hebt gekend, in welke maand deze zich bevond, in welk land we deze stijging zagen en welke verkoper hiervoor verantwoordelijk is geweest. Op die manier ga je zeer snel van overzichten (bvb.: we zien een omzetstijging van 15% vs vorig jaar) naar inzichten (op welke productgroep, in welke maand, in welk land, door welke verkoper,...).
  4. Verhoogde samenwerkingsmogelijkheden: het doel van Business Intelligence is steeds het verbeteren van de toekomstige resultaten. Hiervoor is het van cruciaal belang dat de verschillende stakeholders binnen een bedrijf de cijfers analyseren, interpreteren, en beslissingen nemen op basis van deze informatie. Aangezien de rapporten steeds beschikbaar zijn voor iedereen, en er reeds uitgebreide mogelijkheden bestaan om effectief te communiceren over deze cijfers via één centraal platform, hoeven discussies over cijfers niet langer te gebeuren tijdens de maandelijkse management-teammeetings waarbij de cijfers in een veel te uitgebreide powerpoint presentatie worden voorgesteld. In plaats hiervan kan ieder teamlid real-time de cijfers analyseren, en vragen of opmerkingen richten aan de juiste personen binnen het bedrijf.

Conclusie

Business Intelligence kan enkel leiden tot een meerwaarde voor jouw bedrijf als je de verschillende tools kunt verwerken in een intern proces. Een tool op zich (zoals Power BI) is zeker niet zaligmakend, maar wel extreem krachtig indien je het correct implementeert en integreert. Ga dus gerust aan de slag met de verschillende tools, en ontdek zelf de kracht van Business Intelligence!

Over Bizzcontrol

Bizzcontrol biedt het boekhoudkantoor een platform aan om meer advieswaarde te creëren voor haar klanten. Met behulp van Business Intelligence transformeren we de statische boekhouddata in real-time dynamische rapporten en analyses in de taal van de ondernemer.