Klein scherm

Ontwikkeld voor accountants, gericht op waardecreatie

Het voeren van een correcte boekhouding wordt door ondernemers als een basisvereiste beschouwd. Het genereren van toegevoegde waarde creëer je door jouw klanten het gevoel te geven écht betrokken te zijn bij hun zaak.

Dit bereik je door op regelmatige basis op een begrijpbare manier door de cijfers te gaan met jouw klant, inzichten naar boven te brengen en deze om te zetten in actie- en toekomstgericht advies.

In Bizzcontrol behoud je met de centrale kantoorcockpit het overzicht over alle dossiers. Vanuit de verschillende analysemodules haal je inzichten naar boven, simuleer je de impact van business beslissingen op de toekomstige cijfers, en deel je jouw adviezen rechtstreeks met de klant.

Zo zorgt Bizzcontrol ervoor dat je op een schaalbare manier proactief advies kunt aanbieden aan al jouw klanten.

Laptop scherm

Dynamische weergave van de cijfers in de taal van de ondernemer

Bizzcontrol maakt gebruik van hoogstaande Business Intelligence software. Hierdoor breng je de statische cijfers letterlijk tot leven. Dankzij Bizzcontrol vertaal je de complexe debets en credits in begrijpbare visuele overzichten. De interactieve visuals laten jou toe om met enkele muisklikken die factuur boven te halen die verantwoordelijk is voor de grootste afwijking.

Met Bizzcontrol kan je je als accountant volledig inleven in de leefwereld van jouw klanten. Je visualiseert eenvoudig hoe aankopen per leverancier geëvolueerd zijn, waar de grootste klanten zich geografisch bevinden, waarom de cash op de rekening niet in lijn ligt met het winstcijfer, etc.

Naast een grondige kijk op het verleden, simuleer je samen met jouw klant wat de impact is op de winst én cashflow van oa. een prijsstijging, het aanwerven van een nieuw personeelslid, een daling van de openstaande vorderingen etc. Zo kijk je niet enkel naar het verleden, maar denk je samen na over de toekomstige groei van de onderneming en vergelijk je de resultaten ten opzichte van de vooropgestelde doelen.

Logos boekhoudpakketten

Plug & Play: volledig operationeel vanaf de eerste dag

Het implementeren van een nieuwe software wordt vaak uitgesteld omwille van de intensieve tijdsinvestering om het nieuwe systeem operationeel te krijgen.

Het Bizzcontrol platform is ontwikkeld om zonder enige inspanning van het kantoor volledig klaar te staan voor alle dossiers. Na het autoriseren van de koppeling met jullie boekhoudpakket(ten), zet ons technisch team het platform klaar op maat van jullie kantoor.

Ons customer success team zorgt vervolgens voor een succesvolle onboarding bij jullie op kantoor. Op die manier ben je meteen klaar om nog diezelfde dag de toegevoegde waarde naar jullie klanten te verhogen. Uiteraard volgen wij jullie als partner steeds van zeer nabij op. Jullie succes is ons doel!

Enkele features uitgelicht

Cashflow analyse

"Ik maak winst, maar ik zie dit niet op mijn bankrekening. Waar komt het verschil vandaan?"

Onze cashflow module geeft visueel weer waar het geld in de onderneming vastzit. Zijn er investeringen gebeurd? Zijn de vorderingen gestegen, en zo ja, op welke klanten?

Met enkele klikken analyseer je waar het verschil vandaan komt, én kan je het begrijpbaar uitleggen aan jouw klant!

Monitor

"Ik dien als accountant de vinger aan de pols te houden van al mijn klanten, maar hoe doe ik dit, en hoe bepaal ik welke klanten proactief advies nodig hebben?"

Dankzij onze centrale kantoorcockpit behoud je het overzicht over alle dossiers, en krijg je meteen zicht op die dossiers die aandacht vereisen. Welke klanten hebben de grootste omzetstijging of de grootste daling in brutowinstmarge? Welke klanten zijn wel rendabel maar hebben een negatieve cashflow? Je ziet het meteen in jouw eigen monitor!

Doorlichting leveranciers

"Wie zijn mijn grootste leveranciers? Bij welke leveranciers koop ik de laatste jaren meer, en kan ik dus benaderen voor een volumekorting?"

Bizzcontrol gebruikt alle beschikbare data in het boekhoudpakket, waardoor je vele jaren kunt terugkijken. Zo toon je eenvoudig evoluties van aankopen over de laatste jaren per leverancier.

Op die manier geef je jouw klanten niet enkel inzicht in wie hun grootste leveranciers zijn, maar voornamelijk welke ze proactief kunnen aanschrijven om een volumekorting te bekomen.

Klantensegmentatie

"Wie zijn mijn grootste klanten? Zijn deze goed verspreid zowel qua grootte als qua geografische locatie?"

Bizzcontrol gebruikt alle beschikbare data in het boekhoudpakket, waardoor je vele jaren kunt terugkijken. Zo toon je eenvoudig evoluties van verkopen over de laatste jaren per klant.

Op die manier krijg je inzicht zowel in risico’s (té grote concentratie) als in opportuniteiten (geografisch onontgonnen gebieden).

Managementrapportering

"Wat zijn mijn directe en indirecte kosten? Welke opsplitsing is relevant voor mijn bedrijf om op te kunnen volgen?"

Elke onderneming is uniek, en elke onderneming verdient een eigen manier van opvolging.

In Bizzcontrol kan je zeer eenvoudig een eigen management-rapportering opzetten per dossier. Werk je met een algemeen rekeningstelsel binnen jouw kantoor? Geen probleem, je kunt desgewenst templates aanmaken die voor alle dossiers geldig zijn.

Simulator

"Wat is de impact van een prijsverhoging bij mijn leveranciers? Met hoeveel dien ik mijn eigen prijzen op te trekken? Wat als ik iemand extra aanwerf, hoeveel dien ik dan extra te verkopen?"

Samen nadenken over de toekomst begint met het eenvoudig simuleren van enkele scenario’s.

Dankzij onze simulator bereken je wat de impact is van verschillende beslissingen (stijging/daling in volumes, verkoopprijs, aankoopprijs, …) op het financieel resultaat én de cashflow.

Budgettering

"Ik wens niet alleen een intern budget op te maken, maar vervolgens ook mijn actuele resultaten af te toetsen ten opzichte van deze doelstellingen."

Het opstellen van een jaarlijks budget en tussentijds aanpassen van deze forecast zorgt ervoor dat je echt proactief nadenkt over de toekomst van het bedrijf van jouw klant.

In Bizzcontrol stel je eenvoudig een budget op, en vergelijk je tijdens het jaar de behaalde resultaten versus de vooropgestelde doelen.

Variantieanalyse

"Waarom zijn mijn kosten gestegen versus vorig jaar en welke klanten zijn verantwoordelijk voor mijn omzetstijging?"

Dankzij de interactieve visuals in onze variantieanalyse modules analyseer je zowel voor kosten als opbrengsten in enkele klikken waar de grootste varianties vandaan komen.

Zo adviseer je jouw klant eenvoudig over welke kosten extra in de gaten moeten gehouden worden, en welke eindklanten extra aandacht vereisen.

Bizzcontrol besteedt de hoogste aandacht aan de veiligheid van jouw data

Data-encryptie

Datatransfer van en naar de Bizzcontrol systemen vindt steeds plaats over geëncrypteerde verbindingen

Dagelijkse backups

Dagelijks wordt er een backup genomen van alle data

GDPR

Bizzcontrol verwerkt alle gegevens volgens de regels van de GDPR zoals opgelegd door de Europese regelgeving. Alle data blijft bijgevolg binnen de Europese grenzen.

Strikte toegangsregels

Toegang tot het Bizzcontrol platform kan enkel via een streng wachtwoord, two-factor authenticatie of single sign-on.

Code-analyse

Alle code wordt onderworpen aan peer reviews en via static code analysis worden mogelijke veiligheidsproblemen ondervangen voor een nieuwe release wordt uitgerold.

Transparantie

Bij Bizzcontrol willen we een langetermijnrelatie uitbouwen met onze klanten en partners. We doen zaken in alle transparantie. Vraag ons dus gerust naar alle maatregelen die we nemen.

Regelmatige audits

Regelmatig laten we een onafhankelijke derde partij de veiligheid van het Bizzcontrol platform testen: penetration tests, privilege escalation tests, deployment assessment, ...

Betrouwbare hosting

Het Bizzcontrol platform draait op de clouddiensten van AWS (Amazon Web Services), één van de meest veilige cloudproviders in Europa.

Activiteitslog

Alle acties genomen op het Bizzcontrol platform worden in een log bijgehouden om de transparantie en traceerbaarheid te garanderen.

Security partners

Omdat iedereen zijn sterktes heeft, laten wij ons omringen door security partners die ons dagdagelijks bijstaan in alle aspecten van beveiliging.

Continue scanning

Onze webapplicatie wordt onderworpen aan continue scanning om op elk moment na te gaan of alle veiligheidsmaatregelen actief zijn.

Continue monitoring

Wij monitoren de volledig serveromgeving via de modernste tooling (oa. Orca). Op die manier garanderen we dat onze servers steeds perfect beveiligd zijn en kunnen we compliance garanderen (ISO27001, SOC2,...).